คนดีมีฝีมือ

อันผู้เป็นคนดีมีฝีมือ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อยู่ในฐานะอะไร
จะแก่ชราหรือเยาว์วัย ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

คนดีมีฝีมือ..ผู้นั้น ย่อมสามารถทำคุณประโยชน์
ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้เสมอ ในทุกที่ ทุกเวลา

****************************

แม้มิได้เป็นหงส์

แม้มิได้ เป็นหงส์ทนงศักดิ์
ก็จงรักเป็นโนรีที่หรรษา
แม้มิได้เป็นน้ำพระคงคา
ก็จงเป็นธาราใสที่ไหลเย็น

แม้มิได้เป็นภูผาหิมาลัย
จงพอใจเป็นจอมปลวกที่แลเห็น
แม้มิได้เป็นคืนพระจันทร์เพ็ญ
ก็จงเป็นคืนวันแรมที่แจ่มจาง


*************************************
ที่มา http://board.palungjit.com

พิชัยสงครามสามก๊ก-พระเจ้าสุมาเอี๋ยน

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมีความขยันหมั่นเพียร
เอาใจใส่หน้าที่อย่างเคร่งครัด
พิจารณาการทั้งปวงโดยรอบคอบ
รู้จักเลือกคนดีมีวิชามาใช้ให้ถูกที่
ย่อมสามารถจะครองแผ่นดินให้รุ่งเรือง
และรวมสามก๊กเป็นก๊กเดียวกันได้

*************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-เกียงอุย

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมีจิตคิดแต่จะใช้กำลังรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน
หวังจะแผ่อำนาจราชศักดิ์ให้ยิ่งใหญ่ไพศาล
ผลสุดท้ายตนเองก็จักล่มจม
อย่างเดียวกับที่อยากจะให้ผู้อื่นเขาล่มจม....นั่นเอง

*****************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-สุมาอี้

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นว่าหูเบาเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อแต่ฝ่ายเดียว
มิได้ตรวจสอบให้รู้เท็จจริงโดยรอบคอบ
นอกจากงานแผ่นดินจะเสียหายแล้ว
ตัวเองยังเป็นอันตรายด้วย

**********************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-เบ้งเฮก

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมีความรักชาติ รักประชาชน
ยิ่งกว่ารักตนและญาติมิตร
ย่อมไม่ดื้อดึงถือทิษฐิในสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจป้องกันของตน
ยอมเสียหนึ่งรักษาสอง ดีกว่าเสียเปล่าจนสิ้นเนื้อประดาตัว

************************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร. 

พิชัยสงครามสามก๊ก-หมอฮัวโต๋ หมอกวนลอ

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นใช้ความเป็นใหญ่
เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน
ซื่อตรงต่อวิชาชีพของตน
ย่อมเป็นขวัญใจของประชาชนชั่วกาลปาวสาน

******************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ซุนกวน

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นตระหนักว่าตนไม่รู้ไม่ฉลาดเท่าเทียมคนอื่น
ยอมรับความรู้ความฉลาดของเขาเอามาไตร่ตรอง
เลือกเฟ้นแต่ที่เหมาะสมแก่กาล
ย่อมรักษาบัลลังก์ของตนไว้ได้

**************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-บังทอง

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมิได้เชื่อฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สำคัญว่าตนดีเด่นเหนือคนทั้งปวง
ใครเตือนก็สำคัญว่าเขาอิจฉา
ในที่สุดก็จะทอดร่างเป็นเหยื่อแก่แร้งกาในกลางดง

****************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ขงเบ้ง (จูกัดเหลียง)

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นรู้กาลรู้ประมาณ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีศิลปะในการทำโง่ทำฉลาด
คิดรอบคอบร้อยชั้นพันชั้นแล้วจึงทำ
ย่อมมีชัยชำนะทุกแห่งหน

*********************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ชีซี (ตันฮก)

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากของคนอื่น
คิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
ตัวเองก็จะพ้นทุกข์ มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วย

***********************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-เล่าเปียว

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นรู้ผิดรู้ถูก รู้คนดีคนชั่ว รู้ธรรมและอธรรม
ย่อมปกครองบ้านเมืองให้ราบรื่นไปได้
การกดขี่ข่มเหงกันจะหมดสิ้น
ตายแล้วคนดีก็ร้องไห้อาลัยรัก

************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-อ้วนเสี้ยว

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นเอาใจคนอื่นไม่เป็น
ทนฟังเสียงค้านไม่ได้
ถึงจะมีทหารอยู่ในมือสักร้อยหมื่น
ก็รักษาตัวไม่รอด

**************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก็ก-พระเจ้าเหี้ยนเต้

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นหวังพึ่งจมูกผู้อื่นหายใจ ให้ทำการเพื่อตน
มิได้ควบคุมดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ
ผลสุดท้าย งานก็จะเสีย ตัวเองก็จะวิบัติ

************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-เตียนอุย เคาทู เตียวเลี้ยว

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมีความจงรักภักดีโดยบริสุทธิ์ต่อผู้ที่จงรักภักดีตน
ทั้งยอมอยู่ใต้กฏหมายอย่างเดียวกับคนทั้งหลายอื่น
ย่อมจะเป็นที่รักที่ศรัทธาเชื่อถือของหมู่คณะและประชาชนชั่วกาลนาน

*************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ลิโป้

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นสร้างบารมีด้วยการคิดคดทรยศต่อเพื่อน
หักหลังต่อผู้มีพระคุณ
เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้ายิ่งกว่าประโยชน์ยืนยาว
ศีรษะของเขาจะไม่ตั้งบ่าในที่สุด

************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินนั้น
แม้นสร้างบารมีขึ้นมาด้วยคุณธรรมความดี มีความอดทน
ไม่ชิงสุกก่อนห่าม รู้กาลรู้ประมาณ
ฟังเสียงมหาชนเป็นใหญ่ บัลลังก์ย่อมมั่นคงยั่งยืน

***********************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-โจโฉ

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นใฝ่หาคนดีมีความรู้ความสามารถมาเป็นพวก
และไม่ดื้อดึงถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่
อนาคตย่อมมีแต่จะรุ่งเรือง

******************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ลิฉุย กุยกี

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นเป็นคนขี้ระแวงสงสัย
ไม่สอบสวนทวนความทั้งปวงให้รู้เท็จและจริง
หมู่คณะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ มีแต่จะสาวไส้ให้กากิน
และในที่สุดก็จะกลายเป็นผีหัวขาดทุกคน

****************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-อ้องอุ้น

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นตั้งหน้าแต่จะฆ่าฝ่ายตรงข้ามตะพึดไป
ไม่รู้ที่จะกลับศัตรูมาเป็นมิตร
ไม่คิดอ่านที่จะใช้กุศโลบายเลี้ยงผู้มีปัญญาและความรู้
ก็จะถึงแก่อันตรายในไม่ช้า

********************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ตั๋งโต๊ะ

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นว่าจะทรงคุณธรรมความดี
มีความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมสักปานใด
ลงว่าหลงใหลในอิสตรีเสียแล้ว
บัลลังก์ก็คือหลุมฝังศพของผีไม่มีญาตินั่นเอง

**************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ขันทีทั้ง 10

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมิพลีตนรับใช้ประชาชนด้วยความเสียสละ
เชื่อฟังแต่คำคนถ่อยโฉดเขลา
เฝ้าหาแต่ความสุขสำราญส่วนตัว
บ้านก็จะไม่เป็นบ้าน และเมืองก็จะไม่เป็นเมือง


************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

การมอง

มองแคบ  คิดใกล้ ใฝ่ต่ำ
มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง

คุณจะเลือกมองอย่างไร?

********************************

มนุษย์สัมพันธ์

มนุษยสัมพันธ์ เปรียบเสมือนน้ำ
ที่ทำให้ อิฐ หิน กรวด ทราย ปูน ผสมกันได้

********************************

Life Position...จุดยืนแห่งชีวิต

I am OK. You are OK.
(คุณจะมีความสุขเพราะมองโลกในแง่ดีเสมอ)

I am OK. You are not OK.
(คุณชอบดูถูกคนอื่น รู้สึกว่าตัวเองเก่งคนเดียว)

I am not OK. You are OK.
(คุณชอบดูถูกตัวเอง โทษตัวเอง  คุณจะไม่มีความสุข)

I am not OK.  You are not OK.
 (คุณมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ร้ายไปหมด แม้แต่ตัวคุณเอง)


***************************

การรู้จักตนเอง

 1. ตนเองคาดหวังอยากจะเป็นอะไร
 2. ตนเองมองเห็นตนเองว่าเป็นอย่างไร
 3. แล้วตัวตนที่แท้จริงตอนนี้ เราเป็นอย่างไร
 4. แล้วคนอื่นคาดหวังในตัวเราว่าอย่างไร
 5. แล้วปัจจุบัน ตัวตนที่คนอื่นรับรู้และมองเห็นเราอยู่ตอนนี้ เป็นอย่างไร

******************************
ที่มา : Bole & Davenport

วันแต่ละวันผ่านไป..ไม่หวนกลับ

 • วัยเด็กหนุ่มสาว  20 ปี X 365 วัน = 7,300  วัน
 • วัยทำงาน           20 ปี X 365 วัน = 7,300  วัน
 • วัยเพิ่มพูน          20  ปี X 365 วัน = 7,300 วัน
 • วัยพราก             10  ปี X 365 วัน = 3,650  วัน
 • รวมหมดอายุขัย                           25,550  วัน

ไม่ว่าท่านจะใช้ "วัน" อย่างทิ้งๆ ขว้างๆ
ไม่ว่าท่านจะใช้ "วัน" ได้ประโยชน์สูงสุด
หรือไม่ว่าท่านจะใช้ "วัน" อย่างไร้ค่าสุดๆ
"วัน" แต่ละ "วัน" ก็วิ่งผ่านหน้าคุณไปไม่หวนกลับ

***************************
ที่มา : คัมภีร์แม่ไม้มือทอง

ทำอย่างไร

ทำอย่างไร?

ให้คนดีนั้น ทำดีได้ง่าย
และคนชั่วทำชั่วได้ยาก

****************************

ควรรู้ และการให้

ให้รู้ ว่ารู้ (จะได้รู้ว่าเราไม่รู้อะไร)
ไม่รู้ ให้รู้ (เมื่อไม่รู้ จะได้เรียนรู้)
รู้แล้วต้องทำเป็นไม่รู้ (บางครั้งก็ต้องทำเป็นแกล้งโง่บ้าง)


ให้ก็ให้ ไม่ให้ก็ไม่ให้ (ตัดสินใจให้เด็ดขาด)
ให้, ไม่ให้ ก็ให้ให้ (บางครั้งการให้ก็จะบังเกิดผลดี)

*********************

ตัวท่านเอง

ไม่มีใครทำให้ท่านล้มเหลว      นอกจากตัวท่านเอง
ไม่มีใครทำให้ท่านร่ำรวย         นอกจากตัวท่านเอง
ไม่มีใครทำให้ท่านยากจน        นอกจากตัวท่านเอง
ไม่มีใครทำให้ท่านสำเร็จ         นอกจากตัวท่านเอง

ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

************************************

นายต้องรู้จักการให้

ใครที่มีนาย....
ต้องบอกนาย....ให้รู้จักการให้
ไม่ใช่สอนลูกน้อง.....ต้องรู้จักให้นาย

*****************

การหลอก

คุณอาจหลอกทุกคนได้บางเวลา
และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา
แต่คุณจะไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา

********************************

สอนให้หนูหาปลา

ให้ปลาหนู 1 ตัว หนูกินได้ 1 วัน
สอนให้หนูหาปลา  หนูมีกินได้ตลอดชีวิต

********************************

อย่าบังคับ

อย่าบังคับให้ม้ากินน้ำ
ต้องทำให้ม้าหิวน้ำ

**************************

น้ำไม่สามารถทำให้เรือจม

น้ำทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกเรา
ไม่อาจทำให้เรือคุณจมได้
ถ้าหากคุณไม่ปล่อยน้ำ ให้เข้าไปในเรือของคุณ

**********************************

อยากไปสวรรค์

ทุกคนอยากไปสวรรค์
แต่ไม่มีใครอยากตาย

***********************

เรือกำลังจะจม

หากคุณสั่งเครื่องดื่มบนเรือที่กำลังจะจม
มันอาจจะทำให้คุณดีขึ้นเท่านั้น
แต่ที่แน่ๆ คือ มันไม่ช่วยให้เหลือลอยอยู่ได้

จงทำอะไรที่ดีกว่านี้ เพื่อไม่ให้เรือจม


*****************

ก่อนจะเดิน

ก่อนจะเดิน.....
หากรู้จุดหมายปลายทางก่อนก็ดี


*********************

เรียนรู้อยู่เสมอ

คนที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวานนี้
แล้วหยุดเรียนรู้ ในวันนี้
เขาจะกลายเป็นผู้ไร้การศึกษา ในวันพรุ่งนี้


****************************

ความถูกต้องกับความรวดเร็ว

ความถูกต้องแต่ไม่รวดเร็ว
ดีกว่า......
ความรวดเร็วแต่ไม่ถูกต้อง

แต่ถ้าใครมีทั้งความเร็วและความถูกต้อง
เขาคือ ยอดคน


***************************

ความจริงเกี่ยวกับสมอง

ในร่างกายที่ชรา อาจมีสมองที่ทันสมัย ฉันใด
ในร่างกายที่หนุ่มแน่น ก็อาจมีสมองที่เก่าแก่ล้าสมัย ฉันนั้น
หากคนเราไม่คิดพัฒนาตนเองก็จะเป็นเช่นนี้แล


*************************************

สาเหตุของต้นไม้ล้ม

เมื่อต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงมานั้น มักจะมีสาเหตุ 2 ประการ คือ
พายุแรงกล้าจากภายนอก และความผุกร่อนจากภายใน

ถ้าไม่ใช่เพราะข้างในผุแล้วละก็

ต้นไม้จะยังยืนต้นอยู่ได้
ไม่ว่าพายุจะแรงกล้าขนาดไหน

**********************

บันไดของชีวิต

บันไดของชีวิตนั้น....
ความจริงก็เต็มไปด้วยขวากหนาม
แต่ส่วนมาก หนามนั้นมันจะชี้ขึ้นข้างบน
มันจะตำคนที่ลื่นลงมาเท่านั้น


*********************************

สิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ความหวัง...บวกความสามารถ และความรู้
เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนเราประสบความสำเร็จ


**************************************

คนเราจะสำนึกเสียใจในสิ่งใด

เมื่อคนชรานั่งอยู่คนเดียว
และเริ่มต้นคิดถึงความหลัง
สิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุด
คือการที่เขาไม่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง


*****************************************

เมื่อทุกคนสุจริตและยุติธรรม

เมื่อผู้ปกครองประเทศสุจริตและยุติธรรม
เสนาบดีก็จะสุจริตและยุติธรรม

เมื่อเสนาบดีสุจริตและยุติธรรม
ข้าราชการผู้ใหญ่ก็จะสุจริตและยุติธรรม

เมื่อข้าราชการผู้ใหญ่สุจริตและยุติธรรม
ข้าราชการผู้น้อยก็จะสุจริตและยุติธรรม

เมื่อข้าราชการผู้น้อยสุจริตยุติธรรม
ราษฎรก็จะสุจริตและยุติธรรม

สังคมก็จะเป็นสุขสวัสดี


**************************
ที่มา : อังคุตตรนิกาย อ้างถึงใน http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9540000139868 

ไล่น้ำ

@ น้ำตาตุลาโหด
ระโอยโอดอุระสยอง
น้ำรั่วดั่งรัวกลอง
กระหน่ำอกพระธรณี

@ นี่แลน้ำท่วมโลก
กรรโชกชุกไปทุกที่
ธรรมชาติภิวัฒน์ทวี
อุบัติภัยในจักรวาล

@ น้ำเดือดแผ่นดินเดือด
ก็เลือดพร้อมทุกหย่อมย่าน
ใจคนอันทนทาน
ทะยานหยัดแทบขาดใจ

@ ซัดซู่ก็สู้สู้
ฉกาจกรูฉกรรจ์ไกร
ใจใครเล่าใจใคร
ที่รวมใจกันไล่น้ำ

@ น้ำดีแลน้ำร้าย
ทั้งน้ำลายอันเขรอะคร่ำ
ไล่น้ำล้างน้ำดำ
ด้วยน้ำใสจากใจจริง!


*************************************
ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2554
ที่มา : http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000130600

กอไผ่ที่แข็งแรง

วันนี้ เป็นกอหญ้า...วันหน้าเป็นกอไผ่
ถ้าหากมีความตั้งใจ...จะเป็นกอไผ่ที่แข็งแรง**************************************
ที่มา : คำคมช่อง 3 วันที่ 25 กันยายน 2554

ความกลัว

ความกลัวทำให้เกิดความเสื่อม
กลัว...ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง
กลัว...ที่จะพูดในเรื่องที่เป็นความจริง
กลัว...ที่จะแสดงออกถึงความเสียสละ
กลัว...ที่จะยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลง

พระนเรศวร..ยังไม่กลัวที่จะประกาศอิสรภาพ
พระเจ้าตากสิน...ยังไม่กลัวที่จะแหกวงล้อม
แล้วเรา...กำลังกลัวอะไร

***************************
สุชาต จันทรวงศ์ 21 ก.ย.2554

ไม่สูง ไม่เก่ง

ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน

***********************************
คติประจำใจของ ด.ญ.ฤดีมาศ  ทองดี นักเรียนชั้น ป.6 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประกวด "นักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปีการศึกษา 2554" ของโรงเรียนบ้านเนินรัก ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ความไม่ยั่งยืน

ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน
ความยิ่งใหญ่ คือ ความไม่ยั่งยืน

ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือ ชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู
ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่
แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น


****************************************
ที่มา : พระอาจารย์มั่น  จาก ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม
อ้างถึงใน ธรรมพุทธบริษัท. (______). เสบียงทิพย์.กรุงเทพฯ : กิตติชัยการพิมพ์.

หกพอ

@ หนึ่ง "พอดี" มีได้ไม่เด่นด้อย
ไม่มากน้อยเกินไปจนไร้ผล
คือพอดีพองามจำเพาะตน
ให้รู้ยล รู้อยู่ รู้พอดี

@ สอง "พอเพียง" เลี้ยงตัวพึ่งตัวได้
พอเพียงให้ได้ทำตามหน้าที่
พอเพียงให้พึงพาช่วยยายี
พอเพียงด้วยวิถีที่เป็นธรรม

@ สาม "พอใจ" ด้วยใจไม่เป็นทุกข์
แสวงสุขสงบใจได้ดื่มด่ำ
ไม่เป็นทาสวัตถุยุให้รำ-
ตำให้รั่วชั่วช้ำตามเขาไป

@ สี่ "พอตัว" รู้ตัว หมั่นตรวจตรา
มีวิชาสามารถองอาจได้
รู้รักษาตัวรอดปลอดทุกข์ภัย
รู้พร้อมไม่ประมาทไม่ขลาดกลัว

@ ห้า "พอกัน" รู้ทันทุกขั้นตอน
รู้ผันผ่อนรู้สู้รู้ดีชั่ว
รู้ทันโลกรู้เท่าไม่เมามัว
รู้เขารู้เราทั่วไม่มั่วมัน

@ หก "พอแล้ว" พอแล้วรู้จักพอ
รู้ยาวบั่นสั้นต่อทุกข้อขั้น
รู้วิมุติจุดหมายไม่ติดตัน
ไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญตน ฯ


********************************
ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : จันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2554
ที่มา : http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000111207

มือสะอาด ชาติไม่ล่ม

ไม่มีมือที่พิการใด
จะพิการไปกว่ามือที่ไม่ยอมสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน

ไม่มีมือของอาชญากรใด
จะน่ากลัวไปกว่ามือที่สกปรกของคนโกงกินชาติบ้านเมือง

และไม่มีพระหัตถ์ของพระพรหมองค์ใด
จะสร้างสรรค์ประเทศชาติให้งดงามได้เท่ากับ

"มือสะอาด ชาติไม่ล่ม"

เกิดมาแล้วต้องใช้ชีวิตให้สมค่าคำว่า "คน"
โดยการใช้สองมือที่สะอาด สร้างชาติให้เจริญ
เมื่อตอนเราเกิด เราร้องไห้ในขณะที่คนอื่นยิ้มระรื่น
ตอนเราตาย เราต้องยิ้มระรื่นโดยที่คนอื่นร้องไห้
ทำอย่างนี้ได้ จึงจะเป็นผู้ที่มี "มือสะอาด ชาติไม่ล่ม" อย่างแท้จริง

*************************************************
ที่มา : สุนทรพจน์ : มือสะอาด ชาติไม่ล่ม ของ น.ส.กษริน วงศ์กิตติชวลิต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี (http://rb-vdo.blogspot.com/2011/08/blog-post.html)

ต้นไม้แห่งการโกงกิน

การทุจริตคอรัปชั่นจึงเป็นมารดาแห่งความชั่วทั้งปวง
โดยมีความยากแค้นของประชาชน ความยากจนของประเทศชาติเป็นบุตรหลาน

โลภะทุจริตเป็นรากแก้ว ยืนต้นเติบโตเป็นการโกงกิน
มีกิ่งใบที่แหลมคมประดุจหอกและดาบคอยทิ่มแทง
ออกดอกเป็นกลิ่นคาวเลือด
ให้ผลที่มีรสฝาดเฝื่อนและแสบเผ็ดแก่คนทั้งแผ่นดิน


***************************************
ที่มา : สุนทรพจน์ : มือสะอาด ชาติไม่ล่ม ของ น.ส.กษริน วงศ์กิตติชวลิต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี (http://rb-vdo.blogspot.com/2011/08/blog-post.html)

ข้าราชการ

ประเทศชาติก็เปรียบเสมือนบ้าน
ข้าราชการก็เปรียบเสมือนหลังคา
ชาวประชาก็เปรียบเสมือนพื้นบ้าน
ถ้าหลังคาบ้านรั่ว พื้นบ้านย่อมตากแดดตากฝน จนตัวบ้านผุพังทลาย

ประชาชนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับพายุฝนแห่งการทุจริตของใครบางคน
ไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับเปลวแดดแห่งการโกงกินของคนบางกลุ่ม
และไม่ได้เกิดมาเพื่อโต้ลมพายุแห่งความเห็นแก่ตัวของคนบางพรรค


************************************
ที่มา : สุนทรพจน์ : มือสะอาด ชาติไม่ล่ม ของ น.ส.กษริน วงศ์กิตติชวลิต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี (http://rb-vdo.blogspot.com/2011/08/blog-post.html)

ต้องสร้างเอง

ธรรมชาติให้ได้แค่พรสววรค์
แต่พรแสวงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องสร้างขึ้นเอง
ธรรมชาติให้ได้แค่มโนวิญญาณ
แต่มโนธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเอง
ธรรมชาติให้ได้แค่สองมือ
แต่การใช้สองมือสร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติ
ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองเช่นกัน


************************************
ที่มา : สุนทรพจน์ : มือสะอาด ชาติไม่ล่ม ของ น.ส.กษริน วงศ์กิตติชวลิต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี (http://rb-vdo.blogspot.com/2011/08/blog-post.html)

เปิดใจเรียนรู้

แก้วที่คว่ำอยู่กลางสายฝน
ต่อให้ฝนตกกระหน่ำทั้งคืน
ก็ไม่อาจเต็มไปด้วยน้ำ

คนที่ไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้
ต่อให้คลุกคลีอยู่กับนักปราชญ์ทั้งคืนทั้งวัน
ก็ยังโง่เท่าเดิม

*************************************
ธรรมะโมบาย โดย ว.วชิรเมธี

ใครรักเรา

รู้ว่า "ใครรักเรา"

ไม่จำเป็นเท่า

รู้ว่า "เรารักใคร"


***************************************
ที่มา : วารสารรอบรั้วกำแพงใจ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฏาคม 2554 ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี

นักการเมือง

นักการเมืองยื่นปลา                พระราชายื่นเบ็ด
นักการเมืองแจกแท็บเล็ต       กษัตริย์แนะเคล็ดวิชา
นักการเมืองห่วงอำนาจ          มหาราชห่วงประชา
นักการเมืองสร้างสัญญา        องค์เจ้าฟ้าสร้างสรรธรรม
นักการเมืองหาเรื่องกิน          องค์ภูมินทร์หาเรื่องทำ
นักการเมืองยุให้รำฯ               ในหลวงย้ำให้ทำดี
นักการเมืองมักแบ่งขั้ว           องค์เหนือหัวไม่แบ่งสี
นักการเมืองทำสี่ปี                 องค์ภูมีทำทุกวัน
นักการเมืองชอบแบ่งเสียง     พ่อพ​อเพียงชอบแบ่งปัน
นักการเมืองคิดสั้น                 องค์ราชันย์คิดยาว

****************************************
ที่มา : Korkeat Sermkit โพสต์ไว้ในเฟสบุ๊คของตนเอง เมื่อ 12 ส.ค.2554

อย่าโทษ

อย่าโทษไทท้าวท่วย                   เทวา
อย่าโทษสถานภูผา                     ย่านกว้าง
อย่าโทษหมู่วงศา                        มิตรญาติ
โทษแต่กรรมเองสร้าง                 ส่งให้เป็นเอง

*****************************************
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร. ทำดี : ใจเขาใจเรา. 19 ธ.ค.2542.

สังขาร

ดูโรงเรือนเปรียบเหมือนกับสังขาร
                ปลูกไว้นานเก่าคร่ำฉล่ำฉลาย
แก่ลงแล้วโครงร่างหนอร่างกาย
                ไม่เฉิดฉายเหมือนหนุ่มกระชุ่มกระชวย
ตาก็มัวหัวก็ขาวเป็นคราวคร่ำ
                หูก็ซ้ำไม่ได้ยินเอาสิ้นสวย
แรงก็ถอยน้อยกำลังนั่งก็งวย
                ฟันก็หักไปเสียด้วยไม่ทันตาย

*************************************
สุภาษิตอิศรญาณ อ้างถึงใน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.หลังเกษียณ : ใจเขาใจเรา.26 ก.ย.2542  

ความดีที่ได้ทำ

ใครฤาเลือกเกิดได้                บ้างยากไร้บ้างมั่งมี
ทุกคนอยากอยู่ดี                   มีชีวีที่สราญ
ชีวิตอยู่จงเร่งคิด                   สุจริตทำกิจการ
หมั่นเพียรในการงาน             เลื่องลือขานคนกล่าวชม
ตายแล้วร่างก็เน่า                  ทุกคนเล่าไม่รื่นรมย์
เหลือไว้ให้นิยม                     คือความดีที่ได้ทำ

*******************************************
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.เกิด-แก่ : ใจเขาใจเรา. 30 ส.ค.2541.

พระคุณแม่

พระคุณแม่ล้นฟ้ามหาสมุทร             พระคุณแม่สูงสุดมหาศาล
พระคุณแม่กว้างกว่าสุธาธาร            พระคุณแม่เหลือประมาณจะบูชา

เมื่อร้อนน้ำท่านให้          เย็นใจ
เมื่อเยือกเย็นได้ไฟ         อุ่นเนื้อ
เมื่อทุกข์ท่านแก้ไข         ชูช่วย
เมื่อยากจนท่านเกื้อ        ก่อให้ทำทุน

*****************************************************
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.นกรู้ : ใจเขาใจเรา. 15 ก.พ.2541. 

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

กรรมใดก่อขึ้นย่อม          ยังผล
ดีชั่วดังที่ตน                    ประพฤติ
ทำดีจักได้ผล                  ผลเลิศ
ทำชั่วจักเสียจิต               เพราะโทษตามทัน

**********************************
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า อ้างถึงใน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.เมืองดี : ใจเขาใจเรา.8 ก.พ.2541 

อย่าทะนงหลงอำนาจ

เมื่อยามสุขอย่าทะนงหลงอำนาจ
ขืนประมาทหมิ่นทุกข์หมดสุขศานต์
อย่าหลงโกรธโทษพระพรหมยมบาล
เสื่อมเพราะการกระทำตัวชั่วหรือดี

*************************************
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.วินัย : ใจเขาใจเรา. 18 ม.ค.2541.

คนพาลและปราชญ์

ดารามีมากร้อย                     ถึงพัน
บ่เปรียบกับดวงจันทร์           หนึ่งได้
คนพาลมากอนันต์               ในโลก
จะเทียบเท่าปราชญ์ไซร้       ยากแท้ฤาถึง

**********************************
โลกนิติคำโคลง อ้างถึงใน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.ตระหนี่ : ใจเขาใจเรา.14 ธ.ค.2540.

บุตรดี บุตรชั่ว

บุตรดีเป็นที่ปลื้ม            เปรมกมล
แห่งชนกชนนีตน           ค่ำเช้า
บุตรชั่ว  บ่ โดยกล         กิจสั่ง  สอนแฮ
ให้ท่านทั้งสองเศร้า       เสื่อมสิ้นยินดี

*******************************************
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.ตระหนี่ : ใจเขาใจเรา.14 ธ.ค.2540.

นำตัวเราก่อน

จักเป็นผู้นำเขา           นำตัวเราก่อนเป็นไร
รู้จักบังคับใจ               รู้ระงับดับอารมณ์
รู้จักรับผิดชอบ           รู้ระบอบอันเหมาะสม
ทำสิ่งควรชื่นชม         ได้ดั่งรู้    คือผู้นำ

*********************************
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.จริยธรรมผู้นำ : ใจเขาใจเรา.23 พ.ย.2540.

อย่าเมาอำนาจ

ผู้นำต้องรู้จักนำตัวเอง  ชนะตัวเอง อย่าเมาอำนาจ หลงตัวเอง เป็นกิ้งก่าได้ทอง ต้องครองสติให้อยู่

เมาเหล้าบ้างยาบ้างก็ช่างเถิด
แต่อย่าเกิดเมาอำนาจวาสนา
จนลืมตนเห็นคนหมดราคา
ไม่ไว้หน้าใครใครนั้นไม่งาม

***************************************
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.จริยธรรมผู้นำ : ใจเขาใจเรา.23 พ.ย.2540.

ผู้นำ

ผู้นำจะต้องมีความมั่นใจในตนเอง อย่าหูเบา อย่าหูตึง อย่าหูหนวก ต้องเป็นคนมีหูดี มองโลกในแง่ดี อย่างที่ท่านพุทธทาสภิกขุ ว่าไว้

เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขา
จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่
เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู
ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย

********************************************
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.จริยธรรมผู้นำ : ใจเขาใจเรา.23 พ.ย.2540. 

ดีกว่า

ฟังเขาพูด  ดีกว่าพูดให้เขาฟัง
ติเตียนตนเอง   ดีกว่าติเตียนคนอื่น
ด่าตนเอง   ดีกว่าด่าคนอื่น
ทำตนให้เป็นมิตร  ดีกกว่าทำตนให้เป็นศัตรู

***********************************
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.ตีความ : ใจเขาใจเรา.22 มิ.ย.2540. 

เป็นมนุษย์

เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง
เหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขน
ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน
ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา

***********************************
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ  รัตนากร.ไทย-ไท : ใจเขาใจเรา.1 มิ.ย.2540. 

การเมืองเป็นใหญ่

หากเมื่อใดก็ตาม
การเมืองเป็นใหญ่ กฎหมายเป็นรอง และกองทัพเป็นลูกไล่
เมืองไทยที่เราเคยรู้จัก รักและภูมิใจ
ก็คงจะอยู่ได้อีกไม่นาน

แต่ถ้า
กฎหมายเป็นใหญ่ การเมืองเป็นรอง กองทัพเป็นหลัก
บ้านเมืองรอด

*****************************************
ปราโมทย์  นาครทรรพ : 18 ก.ค.2554

โบยบิน

@ พระจันทร์ช่วยเกี่ยวข้าวกับชาวนา
แอบมาช่วยยายตาให้ตำข้าว
แล้วฉายภาพตายายอยู่พรายพราว
เป็นเรื่องราวให้ยลบนพระจันทร์

@ ไอ้เด็กโง่หลงใหลไม่เป็นเรื่อง
ดวงจันทร์เบื้องบนฟ้าเวหานั่น
โคจรตามวิถีทางอยู่อย่างนั้น
พื้นผิวอันขรุขระหลอกตาเรา

@ พระอาทิตย์ก็มาช่วยอยู่ทุกช่วง
โปรยสีทองทาบรวงสลักเสลา
ไอ้โง่เอ๊ย..ดวงอาทิตย์ฤทธิ์แรงเร้า
ไม่มีเรื่องน้ำเน่าอย่างเจ้าคิด !

@ แน่ะดวงดาวทุกดวงในห้วงหาว
ก็หว่านดาวลงมาปกาศิต
มาอยู่ในจานข้าวราวเนรมิต
โธ่..ไอ้จิตฟุ้งสร้านพิการเอ๊ย

@ เอ็งรู้ไหมดาวมีกี่โกฏิล้าน
อยู่ในจานได้ไง..ไอ้โง่เอ๋ย
เวลาพี่กินข้าวทุกคราวเลย
แล้วพี่เคยนับเม็ดข้าวทุกคราวฤา

***********************************
ผู้ประพันธ์ : เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2554

จุดอ่อนห้าประการของแม่ทัพ

จุดอ่อนห้าประการของแม่ทัพ
 • สู้ตายอาจถูกฆ่า
 • กลัวตายอาจถูกจับ
 • ฉุนเฉียวอาจถูกยั่ว
 • หยิ่งในศักดิ์ศรีอาจถูกหยาม
 • รักราษฎรอาจถูกก่อกวน
ห้าประการนี้เป็นจุดอ่อน เป็นความผิดพลาดมี่มักพบได้ในแม่ทัพ
ล้วนเป็นภัยแก่การบังคับบัญชา

กองทัพล่มสลายแม่ทัพมอดม้วย
จุดอ่อนห้าประการนี้ จักไม่พินิจพิเคราะห์หาได้ไม่

******************************************
ซุนวู. (2547).คัมภีร์ยุทธศาสตร์ซุนวู.กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.

การรบต้องเปลี่ยนได้ดั่งน้ำ

น้ำปรับตัวได้ตามภาชนะ
น้ำย่อมไหลจากที่สูงลงที่ต่ำ

การรบของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนได้ดั่งน้ำ
พึงหลีกเหลี่ยงจุดแข็ง โจมตีจุดอ่อน

น้ำย่อมปรับตัวไปตามพื้นที่ที่มันไหลผ่าน
กองทัพของเราก็พึงปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับข้าศึก
เพื่อชัยชนะเฉกเช่นกัน.....

********************************************
ซุนวู. (2547).คัมภีร์ยุทธศาสตร์ซุนวู.กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.

หากอิ่ม..จงทำให้อด

หากข้าศึกสดชื่น  จงทำให้เหนื่อยล้า
หากเขาอิ่ม           จงทำให้อด
หากเขาพักผ่อน    จงอย่าให้อยู่นิ่ง

*****************************************
ซุนวู. (2547).คัมภีร์ยุทธศาสตร์ซุนวู.กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.

วิธีการของชัยชนะ

เสียงเพลงมีอยู่เพียงไม่กี่เสียง
หากว่าเราปรับแต่งมัน จะได้บทเพลงแห่งชัยชนะมากมาย
ฟังได้ไม่รู้จบ

สีมีอยู่เพียงไม่กี่สี
หากว่าผสมมัน จักได้สีสันแห่งชัยชนะมากมาย
ให้ดูได้ไม่รู้จบ

รสมีอยู่เพียงไม่กี่รส
แต่เรายังสามารถผสมมัน จนได้รสชาติแห่งชัยชนะมากมาย
ให้ลิ้มได้ไม่รู้จบ

**************************************
ซุนวู. (2547).คัมภีร์ยุทธศาสตร์ซุนวู.กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.

ทฤษฎีแห่งชัย

ห้าสิ่งต้องรู้เพื่อชัยชนะ

ชัยชนะได้มาจากการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรโจมตี เมื่อใดควรหลีกเหลี่ยงการปะทะ
ชัยชนะได้มาจากการใช้ทั้งกำลังขนาดใหญ่และขนาดเล็กอย่างเหมาะสม
ชัยชนะได้มาจากการที่ทุกคนต่างมีเป้าหมายเป็นหนึ่งเดียว
ชัยชนะได้มาจากการหาโอกาสในปัญหาให้พบ
ชัยชนะได้มาจากการมีผู้นำทัพที่เชียวชาญ มีอิสรภาพในการปฏิบัติ

รู้ในห้าสิ่งนี้ เท่ากับรู้ในทฤษฎีแห่งชัย

**********************************************
ซุนวู. (2547).คัมภีร์ยุทธศาสตร์ซุนวู.กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.

รู้เรารู้เขา

กล่าวกันว่า

รู้เรารู้เขา  รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
รู้เราแต่ไม่รู้เขา   เจ้าจะชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งสลับกันไป
ไม่รู้เราไม่รู้เขา   รบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้ง

รู้เขารู้เรา  รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
รู้ฟ้ารู้ดิน   จึงชนะอย่างสมบูรณ์

**********************************
ซุนวู. (2547).คัมภีร์ยุทธศาสตร์ซุนวู.กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.

นักการเมืองสร้างปัญหาให้นักการทหาร

นักการเมืองสร้างปัญหาให้นักการทหารได้สามทางเยี่ยงนี้

เมื่อกองทัพไม่พร้อมจะรุกคืบหน้า พวกเขากลับสั่งให้รุก
เมื่อกองทัพไม่พร้อมจะถอย  พวกเขากลับสั่งให้ถอย
กระทำเยี่ยงนี้ คือการเป็นอุปสรรคของกองทัพ

นักการเมืองไม่รู้เรื่องการรบ
แต่ยังคิดว่าตัวเองสามารถบัญชาทัพได้
หากแท้จริง คือการสร้างความสับสนให้นักรบ

นักการเมืองไม่เข้าใจสายการบังคับบัญชาของกองทัพ
แต่ต้องการให้กองทัพยอมตาม
สร้างความสับสนวุ่นวายให้แม่ทัพนายกอง

ทั้งกองทัพจักระส่ำและสับสน ภัยหลายแห่งหนจักมุ่งสู่
จึงอาจกล่าวได้ว่า ความไร้ระเบียบในกองทัพเป็นที่มาของความปราชัย

************************************************
ซุนวู. (2547).คัมภีร์ยุทธศาสตร์ซุนวู.กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.

กฏในการรบ

กฏในการรบมีอยู่ว่า
หากมีกำลังมากกว่าข้าศึกสิบเท่า  จงปิดล้อมพวกเขาไว้
หากมีกำลังมากกว่าข้าศึกห้าเท่า   จงโจมตี
หากมีกำลังมากกว่าข้าศึกสองเท่า   จงแบ่งแยกข้าศึก
หากมีกำลังเท่ากับข้าศึก    จงมองหาสนามรบที่ได้เปรียบ
หากมีกำลังน้อยกว่าข้าศึก  ให้ตั้งรับ
หากอ่อนแอกว่าข้าศึกมาก ให้เลี่ยงหลบ

********************************************
ซุนวู. (2547).คัมภีร์ยุทธศาสตร์ซุนวู.กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.

ศัตรูกำลังทำอะไร

หากศัตรูอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบ   จงหลอกหล่อพวกเขาออกมา
หากศัตรูสับสน   จงใช้ความแนวแน่
หากศัตรูแข็งแกร่ง   จงเตรียมพร้อม
หากศัตรูเข้มแข็ง    จงหลีกเหลี่ยง
หากศัตรูหึกเฮิม  จงทำให้ท้อแท้
หากศัตรูอ่อนแอ  จงยุให้อวดดี
หากศัตรูกำลังพักผ่อนออมแรง   จงกระตุ้นให้ต้องทำงาน
หากศัตรูรวมกันติด    จงแยกให้แตก
โจมตีเมื่อเขาระวังตัวน้อยที่สุด
จงออกเดินทางเมื่อเขาไม่คาดคิด

**********************************************
ซุนวู. (2547).คัมภีร์ยุทธศาสตร์ซุนวู.กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.

ทำตรงกันข้าม

เมื่อพร้อม  จงทำประหนึ่งไร้ความสามารถ
เมื่อกำลังเคลื่อนไหว  จงทำประหนึ่งว่าอยู่เฉยๆ
เมื่อกำลังอยู่ใกล้ข้าศึก   จงแสดงประหนึ่งว่าอยู่ไกล
เมื่ออยู่ไกล  จงทำประหนึ่งอยู่ใกล้

************************************
ซุนวู. (2547).คัมภีร์ยุทธศาสตร์ซุนวู.กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส.

จงเรียนรู้

อย่าเรียนรู้แต่ความฉลาด.....
จงเรียนรู้ความอดทนด้วย....

อย่าเรียนรู้แต่ความเก่งกล้า...
จงเรียนรู้ความอดกลั้นด้วย...

********************************************
พระชุมพล  พลปญฺโญ. (2552). ทิศที่ 11. กรุงเทพฯ : สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์.

คนธรรมดากับมหาบุรุษ

เมื่อยากไร้ก็ประจบประแจงคนมั่งมี
เมื่อได้ดีมีสุขก็เย่อหยิ่งถือดี...ลืมตัวลืมตน
นี่คือคนธรรมดาที่มีอยู่เกลื่อนโลก
คุณค่าของคนชนิดนี้เท่ากับก้อนหินกรวดทราย

เมื่อยากไร้ก็ขวนขวายอดออมเสริมสร้างพัฒนาตน
เมื่อได้ดีมีสุขก็เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้ด้อยกว่า
นี่คือมหาบุรุษที่หาได้ยากในโลก
คุณค่าของคนชนิดนี้ย่อมเปรียบประดุจเพชรพลอยทองคำ

**************************************
พระชุมพล  พลปญฺโญ. (2552). ทิศที่ 11. กรุงเทพฯ : สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์. 

ดวงใจแม่

ขอน้อมนอบหมอบกราบแท้...พระแม่แก้ว
สำนึกแล้ว...ความเลวที่เหลวไหล
ลูกซึ้งแล้ว แนววิถีที่เป็นไป
แม่ช้ำใจเพราะลูกมาจนชิน

ลูกสร้างกรรมทำบาปกราบเท้าแม่        ซึ้งใจแท้แม่อภัยให้หมดสิ้น
น้ำตาแม่แต่ละหยดที่รดริน                   ลูกถวิลดังน้ำกรด...รดหัวใจ

พระคุณ "แม่" เลิศฟ้ามหาสมุทร           พระคุณแม่สูงสุดมหาศาล
พระคุณแม่เลิศกว่าสุธาธาร                   ใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มี

แม่ แม่ แม่คำนี้มีความหมาย                   มีพระคุณมากมายหลายสถาน
แม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการ           เป็นธนาคาร เป็นพระพรหม เป็นร่มไทร

เป็นผู้ให้กำเนิด เกิดลูกรัก                     เป็นผู้ให้ ที่พัก พิงอาศัย
เป็นผู้ให้การุณย์  อบอุ่นใจ                    เป็นผู้ให้  อะไร อะไร ไม่รามือ

ลูกเจ็บไข้ แม่ก็ให้การรักษา                 ลูกโตมาแม่ก็ส่งเรียนหนังสือ
ลูกต้องการตำราแม่หาซื้อ                   ลูกปรึกษาหารือแม่ยินดี

ลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่                  สุดเลวแท้  ชั่วช้า  สิ้นราศี
ลูกตีแม่  ด่าแม่  ลูกกาลี                       ลูกไม่ดี ทำแม่ช้ำ น้ำตาริน

น้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้าย                  น้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่น
น้ำตาแม่หลั่งลงรดแผ่นดิน                   เมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณ

โอ้แม่จ๋า  พระคุณแม่แผ่ปกเกล้า          โอ้แม่จ๋า   ผู้เฝ้า  เข้าเกื้อหนุน
โอ้แม่จ๋า   ผู้เมตตา ผู้การุณย์               โอ้แม่จ๋า  ผู้ค้ำจุน ไม่ห่างไกล

ดวงใจแม่ใสสะอาดกว่าทุกสิ่ง             ดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหน
ดวงใจแม่ส่องสว่างกลางดวงใจ          ดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอย....

************************************************
ไม่ทราบที่มา