ถนนที่ไม่ได้เลือก (The Road not taken)โลกการศึกษาไม่ได้สวยงามอย่างที่ท่านคิด
อย่าคิดอะไรได้แว๊บๆ แล้วจะกลายเป็นนโยบายไปเสียทั้งหมด
การปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ ก็เพราะ
มันเป็นไฟไหม้ฟาง มันมอดเร็ว หุ้งข้าวไม่สุกเสียที

*************
ชาติชยา ศึกษิต

ข้าราชการของแผ่นดินช่วยทุจริต    เพื่อนาย      เสพสุข
แบ่งเศษสุข  เล็กน้อย     พอได้
ทำอย่างนี้    ให้นาย       ทุกคนไป
ตัวอยู่ได้      พองอกงาม เจริญดี


*****************

อย่าดูถูกกันเอง

เจ้าจะชื่นชมฝรั่ง ก็เรื่องของเจ้า
แต่เจ้าอย่าดูถูกคนไทยด้วยกันเอง

*************************

คนดี หรือ คนเก่ง


เคยรู้บ้างไหม


ครูที่ดี ครูที่เก่ง


ความเป็นครู


อาชีพครู