แค่ไหน...

เก่งแค่ไหน...เราก็เดินได้...ทีละก้าว
ฉลาดแค่ไหน...เราก็ทานข้าวได้...ทีละคำ
ปราดเปรื่องแค่ไหน...เราก็ใช้ชีวิตได้แค่...ทีละวัน
ทำดีทุกวัน ความชั่วมันจะได้...รอไปก่อ


*****************************
ที่มา : เด็กวัด
เฟสบุุ๊ค: 26 พุทธศตวรรษ