ตั้งสติ แล้วปล่อยดำรงความมุ่งหมายให้แน่วแน่
ธนู...จะวิ่งไปที่เป้าหมาย
ตั้งสติ แล้วปล่อย

***********************

คนดีมีฝีมืออันผู้เป็นคนดีมีฝีมือ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อยู่ในฐานะอะไร
จะแก่ชราหรือเยาว์วัย ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
คนดีมีฝีมือ ผู้นั้น ย่อมสามารถทำคุณประโยชน์
ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้เสมอ
ทุกที่ ทุกเวลา

*****************

บทกลอนสอนพฤติกรรม


การโกรธ
การโกรธคนอื่นเขา
ก็เท่ากับจุดไฟเผาตัวเอง

ตัวกู ของกู
ศัตรูร้ายการของมนุษย์คือ
ตัวกู ของกู
นี่แหละที่ทำให้โลกวุ่นวาย

แต่ปลาก็เป็นเหยื่อ
อินทรีย์และเหยี่ยว ดำน้ำไม่ได้
แต่ปลาก็เป็นเหยื่อ

*******************************

นานไปก็สวยงาม
เหมือนกับเราเป็นเด็กไปเรียนหนังสือ
จะเขียนไม่สวยในครั้งแรก
นานไปก็สวยขึ้นงามขึ้นเพราะฝึกมัน
การประพฤติธรรมก็เหมือนกัน

คิดซ้ำไป ซ้ำมา
ที่จริงแล้ว "ความทุกข์" มันอยู่กับเราแค่ "ช่วงสั้นๆ"
แต่เราชอบไป "ต่ออายุมัน" ด้วยการ "คิดซ้ำไปซ้ำมา"

ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องอยู่ใน "จุดที่ดีที่สุด"
แค่มีความสุขใน "จุดที่ยืน" ก็พอ