ตั้งสติ แล้วปล่อยดำรงความมุ่งหมายให้แน่วแน่
ธนู...จะวิ่งไปที่เป้าหมาย
ตั้งสติ แล้วปล่อย

คนดีมีฝีมืออันผู้เป็นคนดีมีฝีมือ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อยู่ในฐานะอะไร
จะแก่ชราหรือเยาว์วัย ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
คนดีมีฝีมือ ผู้นั้น ย่อมสามารถทำคุณประโยชน์
ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้เสมอ
ทุกที่ ทุกเวลา

บทกลอนสอนพฤติกรรม


การโกรธ
การโกรธคนอื่นเขา
ก็เท่ากับจุดไฟเผาตัวเอง

ตัวกู ของกู
ศัตรูร้ายการของมนุษย์คือ
ตัวกู ของกู
นี่แหละที่ทำให้โลกวุ่นวาย

แต่ปลาก็เป็นเหยื่ออินทรีย์และเหยี่ยว ดำน้ำไม่ได้
แต่ปลาก็เป็นเหยื่อ

นานไปก็สวยงาม
เหมือนกับเราเป็นเด็กไปเรียนหนังสือ
จะเขียนไม่สวยในครั้งแรก
นานไปก็สวยขึ้นงามขึ้นเพราะฝึกมัน
การประพฤติธรรมก็เหมือนกัน

คิดซ้ำไป ซ้ำมา
ที่จริงแล้ว "ความทุกข์" มันอยู่กับเราแค่ "ช่วงสั้นๆ"
แต่เราชอบไป "ต่ออายุมัน" ด้วยการ "คิดซ้ำไปซ้ำมา"

ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องอยู่ใน "จุดที่ดีที่สุด"
แค่มีความสุขใน "จุดที่ยืน" ก็พอ