ความฉลาดกับความอดทน
แม้มิได้  เป็นหงส์  ทนงศักดิ์
ก็จงรัก  เป็นโนรี  ที่หรรษา
แม้มิได้   เป็นน้ำ  พระคงคา
ก็จงเป็น  ธาราใส  ที่ไหลเย็น

*********************************
อย่าเรียนรู้แต่ "ความฉลาด"
จงเรียนรู้ "ความอดทน" ด้วย

สงคราม กับ ความสงบ


หลายพันปีมาแล้ว...
สันดานบาปแห่งการทำลายล้างของมนุษย์
...ยังคงไม่จางหายไป...

*********************