คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2558คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2558

ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา 
รวมกันเข้าคือ ทรัพย์สินแผ่นดินแม่ 
ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รักดูแล 
เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล

**********************

เมื่อเจ้าเป็นนายคน

เมื่อเจ้าเป็นนายคนเมื่อใด
จำให้ดี อย่าโกงสิทธิของลูกน้อง
แม้จะไม่มีใครรู้ ...
แต่บาปจะอยู่ในใจเจ้าจนตาย

************************

อย่าวางใจใครมากนัก


เดี๋ยวนี้ ! อย่าวางใจใครมากนัก
ไม่เว้นแม้แต่...ใจตัวเราเอง!

******************

ไม่ใช่ตอนจบวันรับปริญญา ไม่ใช่ "ตอนจบ"
ชีวิตที่รออยู้ข้างหน้า คือ "ตอนต่อไป"

************************

ตัวที่พูดนั่นแหละ มันไม่ดี

พูดเรื่อง คนนั้นไม่ดี คนนี้ไม่ดี
ตัวที่พูดนั่นแหละ มันไม่ดี อยู่เฉยๆ ไม่ได้
ต้องเอาเรื่อง คนนั้นมาพูด คนนี้มาพูด

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

กรรมอยู่ที่เขา
จำไว้นะ! ใครจะพูดอะไรก็ช่างเขา
กรรมมันอยู่ที่เขา ไม่ได้อยู่ที่ตัวเรา
ไม่ต้องเอามันมาใส่ใจ...

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน