ไล่น้ำ

@ น้ำตาตุลาโหด
ระโอยโอดอุระสยอง
น้ำรั่วดั่งรัวกลอง
กระหน่ำอกพระธรณี

@ นี่แลน้ำท่วมโลก
กรรโชกชุกไปทุกที่
ธรรมชาติภิวัฒน์ทวี
อุบัติภัยในจักรวาล

@ น้ำเดือดแผ่นดินเดือด
ก็เลือดพร้อมทุกหย่อมย่าน
ใจคนอันทนทาน
ทะยานหยัดแทบขาดใจ

@ ซัดซู่ก็สู้สู้
ฉกาจกรูฉกรรจ์ไกร
ใจใครเล่าใจใคร
ที่รวมใจกันไล่น้ำ

@ น้ำดีแลน้ำร้าย
ทั้งน้ำลายอันเขรอะคร่ำ
ไล่น้ำล้างน้ำดำ
ด้วยน้ำใสจากใจจริง!


*************************************
ประพันธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2554
ที่มา : http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9540000130600