อย่าดูถูกกันเอง

เจ้าจะชื่นชมฝรั่ง ก็เรื่องของเจ้า
แต่เจ้าอย่าดูถูกคนไทยด้วยกันเอง

*************************

คนดี หรือ คนเก่ง


เคยรู้บ้างไหม


ครูที่ดี ครูที่เก่ง


ความเป็นครู


อาชีพครู