ข้าราชการสองประเภท

ข้าราชการในปัจจุบันแบ่งได้ออกเป็นสองประเภท
  • ประเภทดาวเคราะห์ นายเปล่งแสง ตัวเองก็เปล่งแสงตามไปด้วย
  • ประเภทดาวฤกษ์ มีความเก่งในตัว แต่ไม่ค่อยเจริญ

********************************

น.ส.พ.กับดาบปลายปืน

หนังสือพิมพ์สี่ฉบับ อันตรายกว่าดาบปลายปืนพันเล่ม


*************************************
นโปเลียน

ผู้ปกครองที่ฉลาด

ผู้ปกครองที่ฉลาด
ต้องมีความเป็นราชสีห์และหมาป่าในเวลาเดียวกัน


******************
ที่มา :
มาเคียเวลลิ

WHAT ARE WE STILL WAITING FOR?

WE DON'T HAVE MUCH TIME,
YESTERDAY WAS PAST,
DO NOT KNOW TOMORROW WILL COMING,
JUST TODAY ONLY,
WHAT ARE WE STILL WAITING FOR?


*****************************