เหลือตัวเราเอง

ในวันที่ท้อ...อย่าคิดว่าไม่เหลือใคร
ส่องกระจก...แล้วยิ้มเข้าไว้
ไม่เหลือใคร...ก็ยังเหลือ...ตัวเราเอง

************************

บางครั้ง
บางครั้ง.. "ท้อ" จนอยาก "ยอมแพ้"
บางครั้ง.. "แย่" จนอยาก "ห่างหาย"
บางครั้ง.. "เจ็บ" จนอยาก "ตาย"
แต่สุดท้าย ยังอยู่ได้ ด้วย[ตัวเอง]

***********************

คนดีนิ่งเฉยบ้านเมืองจะเลวร้าย
ไม่ได้เกิดจากความไม่ดี...ของคนชั่ว....
แต่เกิดจากความนิ่งเฉย....ของคนดี.....
ที่ไม่เคยใส่ใจกับความชั่ว
ยอมจำนนกับความชั่ว
ปล่อยให้ความชั่วรุกคืบ...ประเทศไทย

**************************

คุณธรรมจะสูงศักดิ์ อัครฐานสักปานใด
จะวิไลเลิศฟ้า  สง่าศรี
จะเก่งกาจฉลาดกล้า ปัญญาดี
หากไม่มีคุณธรรม  ก็ต่ำคน

งานกับครอบครัว


คนเราทำงาน
เพื่อดูแลครอบครัว
แต่หลายครั้งดูเหมือน...
เราละเลยครอบครัวเพื่อทำแต่งาน

คนๆ หนึ่งที่รอคอย


อาจมีเพื่อน "หนึ่งร้อยคน" ชวนคุณเที่ยว
แต่มี "แม่" เพียงคนเดียวรอคุณกลับ

**************************

เรียนสูงแค่ไหน ไม่ใช่ประเด็น

การรับปริญญา เป็นสิ่งแค่บอกว่า "ข้าจบแล้ว"
แต่นั้นคือ การเริ่มต้นชีวิตของคุณอย่างแท้จริง
คุณต้องหาเลี้ยงชีวิตด้วยตัวคุณเอง
พ่อแม่คงไม่ส่ง "ค่าเทอมชีวิต" ให้คุณอีกแล้ว