งานกับครอบครัว


















คนเราทำงาน
เพื่อดูแลครอบครัว
แต่หลายครั้งดูเหมือน...
เราละเลยครอบครัวเพื่อทำแต่งาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น