เหนื่อย เดี๋ยวก็หาย

ลูกสาวพ่อ...
เหนื่อย...เดี๋ยวก็หาย
แต่ความภาคภูมิใจในงาน
และ..ประสบการณ์ที่ได้รับ
จะอยู่กับเจ้า...ตลอดไป

100 คำรัก 100 คำหวาน


100 คนรัก ไม่เท่ารัก ไม่เท่ากับ 1 คนภักดี
100 คำหวานที่มี ไม่เท่า 1 คำที่จริงใจ