อย่าดูถูกตัวเองใครจะ..ดูถูกเรา ก็ปล่อยให้เค้าดูถูกไป
แต่จงท่องให้ขึ้นใจ ว่าเราจะ "ไม่ดูถูกตัวเอง"

************************

ใครทำเรา...


ใครทำเราเจ็บ...เราจะเก็บไว้เป็นรายละเอียด
ใครทำเราเกลียด..เราก็จะไม่เฉียดเข้าไปใกล้
ใครทำเราแค้น...เราจะตอบแทนด้วยการให้อภัย
ใครทำเราร้องไห้...เราจะทำให้คนนั้น เสียดายที่ทิ้งเรา

***********************

ยังไงก็ต้องสู้


ไหวไม่ไหว  ยังไงๆ ก็ต้องสู้
เผื่อว่าสิ่งที่เป็นอยู่ จะดีขึ้น

**********************

ทุ่มเทกับสิ่งที่มีความสำคัญ


การดูแลจิตใจตัวเอง และจิตใจคนที่ตัวเองรัก
เป็นสิ่งที่มีความหมาย อย่างแท้จริงในชีวิต
เราจึงต้องจัดสรรชีวิตให้มีเวลา
ทุ่มเทกับสิ่งที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง....

***************************ไม่มีก็ไม่รู้จักไม่มีคนเลว...ก็ไม่รู้จักคนดี
ไม่มีหนี้....ก็ไม่รู้จักประหยัด
ไม่มีนัด...ก็ไม่รู้จักเวลา
ไม่มีน้ำตา....ก็ไม่รู้จักใจคน

*************************

อย่ากลัวอย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้า

********************

ใจเรา...ที่วุ่นว่ายโลก...ไม่ได้วุ่นวาย
ใจเรา...ต่างหาก
ที่วุ่นวาย

******************************

ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่า


ไม่มีใคร...เกิดมาไร้ค่า
แม้แต่คนที่โง่ที่สุด ก็ยังฉลาดในบางเรื่อง
และคนที่ฉลาดที่สุด ก็ยังโง่ในหลายเรื่อง
เพราะ..ไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
ดินสอ..จึงถูกออกแบบให้มี...ยางลบ

*****************************

มารในใจ
" เมื่อชนะมารในใจของตนได้แล้ว มารข้างนอกก็ทำอะไรไม่ได้ "

***********************************
คำวลีของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทำดีเพื่อเรา


คนดูถูกความดีที่คนอื่นทำ  เพราะเขาหาดีไม่ได้
คนดีอย่าท้อ  ทำดีไม่ใช่เพื่อเขา..แต่เพื่อเรา

***************************

เพลิงในใจ


เพลิงร้อน..เผาเรือนชาน  จนมอดไหม้
เพลิงอารมณ์...เผาเรือนใจ  จนมอดม้วย

พึงรีบดับ.....เพลิงในใจ

****************************

คน 6 ประเภท
ลักษณะคน 6 ประเภท
ไม่รู้ไม่ชี้          ลักษณะคน     ไม่รับผิดชอบ
ไม่รู้แล้วชี้        ลักษณะคน     อวดตัว  คนหลงตัว
ไม่รู้แล้วไม่ชี้    ลักษณะคน     ซื่อตรง คนรู้ตัว
รู้แล้วไม่ชี้         ลักษณะคน    เห็นแก่ตัว  คนใจดำ
ชี้แล้วไม่รู้         ลักษณะคน    ขอไปที   คนไม่รู้จริง
รู้แล้วชี้             ลักษณะคน     บัณฑิตครู   ผู้ประเสริฐ

*****************************

คำดูถูกอย่าไปใส่ใจ...คำคนที่ดูถูก
เพราะนั้นอาจเป็น...สิ่งเดียวที่เขาทำได้ดี

****************************

ต้วมเตี้ยม...แต่ถึงเป้าหมาย


เมื่อกำหนดเป้าหมายแน่ชัดแล้ว
ไม่ว่าเต่า...จะคลานช้าแค่ไหน
ขอเพียงมันต้วมเตี้ยม...อย่างต่อเนื่องทุกวัน
ในที่สุด...มันย่อมคลานไปถึงเป้าหมาย

*********************************

สุดท้าย..ไม่ได้อะไรเลย


คนเราทุกวันนี้  ดิ้นรนไขว่คว้า หาสิ่งที่ไม่มี
และสุดท้าย.....
ทุกคนก็จะได้ในสิ่งเดียวกัน คือ...ไม่ได้อะไรเลย

******************************