คน 6 ประเภท
ลักษณะคน 6 ประเภท
ไม่รู้ไม่ชี้          ลักษณะคน     ไม่รับผิดชอบ
ไม่รู้แล้วชี้        ลักษณะคน     อวดตัว  คนหลงตัว
ไม่รู้แล้วไม่ชี้    ลักษณะคน     ซื่อตรง คนรู้ตัว
รู้แล้วไม่ชี้         ลักษณะคน    เห็นแก่ตัว  คนใจดำ
ชี้แล้วไม่รู้         ลักษณะคน    ขอไปที   คนไม่รู้จริง
รู้แล้วชี้             ลักษณะคน     บัณฑิตครู   ผู้ประเสริฐ

*****************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น