การศึกษา
กล้วยไม้มีดอกช้า           ฉันใด
การศึกษาเป็นไป            เช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวไร       งามเด่น
การศึกษาปลูกปั้น          เสร็จแล้ว แสนงาม

หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล

********************

ตั้งตนชอบ
เรือที่ฝ่าคลื่นอยู่กลางมหาสมุทร
จะแล่นถึงฝั่งได้
นายเรือจะต้องตั้งจุดหมายปลายทางไว้ถูกต้อง
และรู้จักควบคุมหางเสือให้เรือวิ่งไปไม่ผิดทิศทาง..ฉันใด
คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้
ก็จะต้องตั้งตนชอบ...ฉันนั้น

****************************

ไม่มีสิ่งใดดีพร้อม


ในธรรมชาติ...ไม่มีสิ่งใดดีพร้อม
แต่ทุกอย่าง...ก็สมบูรณ์แบบในตัวเอง
ต้นไม้...อาจบิดเบี้ยว-โค้งงอ..อย่างประหลาด
แต่ก็ยังคง...ความงดงาม

**************************

คนเหมือน "หนังสือ"คนเราก็เหมือนกับ "หนังสือ"
ถ้าไม่หยิบอ่าน จะรู้ไหม  ว่าข้างไหนเป็นอย่างไร
มันบอกไม่ได้จาก "หน้าปก"
ก็เหมือนคนที่ไม่อาจรู้ใจ  เพียงมองจาก "หน้าตา"

****************************

แบกไว้หนัก วางได้เบาแบกไว้  มันก็หนัก
วางได้  มันก็เบา
ยึดเอา  มันก็ทุกข์
สุขเพราะ ปล่อยวาง

************************