คนเหมือน "หนังสือ"คนเราก็เหมือนกับ "หนังสือ"
ถ้าไม่หยิบอ่าน จะรู้ไหม  ว่าข้างไหนเป็นอย่างไร
มันบอกไม่ได้จาก "หน้าปก"
ก็เหมือนคนที่ไม่อาจรู้ใจ  เพียงมองจาก "หน้าตา"

****************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น