ถนนที่ไม่ได้เลือก (The Road not taken)โลกการศึกษาไม่ได้สวยงามอย่างที่ท่านคิด
อย่าคิดอะไรได้แว๊บๆ แล้วจะกลายเป็นนโยบายไปเสียทั้งหมด
การปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ ก็เพราะ
มันเป็นไฟไหม้ฟาง มันมอดเร็ว หุ้งข้าวไม่สุกเสียที

*************
ชาติชยา ศึกษิต