คนดีมีฝีมือ

อันผู้เป็นคนดีมีฝีมือ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อยู่ในฐานะอะไร
จะแก่ชราหรือเยาว์วัย ไม่ใช่เรื่องสำคัญ

คนดีมีฝีมือ..ผู้นั้น ย่อมสามารถทำคุณประโยชน์
ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้เสมอ ในทุกที่ ทุกเวลา

****************************

แม้มิได้เป็นหงส์

แม้มิได้ เป็นหงส์ทนงศักดิ์
ก็จงรักเป็นโนรีที่หรรษา
แม้มิได้เป็นน้ำพระคงคา
ก็จงเป็นธาราใสที่ไหลเย็น

แม้มิได้เป็นภูผาหิมาลัย
จงพอใจเป็นจอมปลวกที่แลเห็น
แม้มิได้เป็นคืนพระจันทร์เพ็ญ
ก็จงเป็นคืนวันแรมที่แจ่มจาง


*************************************
ที่มา http://board.palungjit.com

พิชัยสงครามสามก๊ก-พระเจ้าสุมาเอี๋ยน

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมีความขยันหมั่นเพียร
เอาใจใส่หน้าที่อย่างเคร่งครัด
พิจารณาการทั้งปวงโดยรอบคอบ
รู้จักเลือกคนดีมีวิชามาใช้ให้ถูกที่
ย่อมสามารถจะครองแผ่นดินให้รุ่งเรือง
และรวมสามก๊กเป็นก๊กเดียวกันได้

*************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-เกียงอุย

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมีจิตคิดแต่จะใช้กำลังรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน
หวังจะแผ่อำนาจราชศักดิ์ให้ยิ่งใหญ่ไพศาล
ผลสุดท้ายตนเองก็จักล่มจม
อย่างเดียวกับที่อยากจะให้ผู้อื่นเขาล่มจม....นั่นเอง

*****************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-สุมาอี้

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นว่าหูเบาเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อแต่ฝ่ายเดียว
มิได้ตรวจสอบให้รู้เท็จจริงโดยรอบคอบ
นอกจากงานแผ่นดินจะเสียหายแล้ว
ตัวเองยังเป็นอันตรายด้วย

**********************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-เบ้งเฮก

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมีความรักชาติ รักประชาชน
ยิ่งกว่ารักตนและญาติมิตร
ย่อมไม่ดื้อดึงถือทิษฐิในสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจป้องกันของตน
ยอมเสียหนึ่งรักษาสอง ดีกว่าเสียเปล่าจนสิ้นเนื้อประดาตัว

************************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร. 

พิชัยสงครามสามก๊ก-หมอฮัวโต๋ หมอกวนลอ

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นใช้ความเป็นใหญ่
เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชน
ซื่อตรงต่อวิชาชีพของตน
ย่อมเป็นขวัญใจของประชาชนชั่วกาลปาวสาน

******************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ซุนกวน

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นตระหนักว่าตนไม่รู้ไม่ฉลาดเท่าเทียมคนอื่น
ยอมรับความรู้ความฉลาดของเขาเอามาไตร่ตรอง
เลือกเฟ้นแต่ที่เหมาะสมแก่กาล
ย่อมรักษาบัลลังก์ของตนไว้ได้

**************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-บังทอง

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมิได้เชื่อฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
สำคัญว่าตนดีเด่นเหนือคนทั้งปวง
ใครเตือนก็สำคัญว่าเขาอิจฉา
ในที่สุดก็จะทอดร่างเป็นเหยื่อแก่แร้งกาในกลางดง

****************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ขงเบ้ง (จูกัดเหลียง)

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นรู้กาลรู้ประมาณ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
มีศิลปะในการทำโง่ทำฉลาด
คิดรอบคอบร้อยชั้นพันชั้นแล้วจึงทำ
ย่อมมีชัยชำนะทุกแห่งหน

*********************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ชีซี (ตันฮก)

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากของคนอื่น
คิดช่วยให้เขาพ้นทุกข์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
ตัวเองก็จะพ้นทุกข์ มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วย

***********************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-เล่าเปียว

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นรู้ผิดรู้ถูก รู้คนดีคนชั่ว รู้ธรรมและอธรรม
ย่อมปกครองบ้านเมืองให้ราบรื่นไปได้
การกดขี่ข่มเหงกันจะหมดสิ้น
ตายแล้วคนดีก็ร้องไห้อาลัยรัก

************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-อ้วนเสี้ยว

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นเอาใจคนอื่นไม่เป็น
ทนฟังเสียงค้านไม่ได้
ถึงจะมีทหารอยู่ในมือสักร้อยหมื่น
ก็รักษาตัวไม่รอด

**************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก็ก-พระเจ้าเหี้ยนเต้

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นหวังพึ่งจมูกผู้อื่นหายใจ ให้ทำการเพื่อตน
มิได้ควบคุมดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ
ผลสุดท้าย งานก็จะเสีย ตัวเองก็จะวิบัติ

************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-เตียนอุย เคาทู เตียวเลี้ยว

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมีความจงรักภักดีโดยบริสุทธิ์ต่อผู้ที่จงรักภักดีตน
ทั้งยอมอยู่ใต้กฏหมายอย่างเดียวกับคนทั้งหลายอื่น
ย่อมจะเป็นที่รักที่ศรัทธาเชื่อถือของหมู่คณะและประชาชนชั่วกาลนาน

*************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ลิโป้

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นสร้างบารมีด้วยการคิดคดทรยศต่อเพื่อน
หักหลังต่อผู้มีพระคุณ
เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้ายิ่งกว่าประโยชน์ยืนยาว
ศีรษะของเขาจะไม่ตั้งบ่าในที่สุด

************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินนั้น
แม้นสร้างบารมีขึ้นมาด้วยคุณธรรมความดี มีความอดทน
ไม่ชิงสุกก่อนห่าม รู้กาลรู้ประมาณ
ฟังเสียงมหาชนเป็นใหญ่ บัลลังก์ย่อมมั่นคงยั่งยืน

***********************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-โจโฉ

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นใฝ่หาคนดีมีความรู้ความสามารถมาเป็นพวก
และไม่ดื้อดึงถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่
อนาคตย่อมมีแต่จะรุ่งเรือง

******************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ลิฉุย กุยกี

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นเป็นคนขี้ระแวงสงสัย
ไม่สอบสวนทวนความทั้งปวงให้รู้เท็จและจริง
หมู่คณะย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ มีแต่จะสาวไส้ให้กากิน
และในที่สุดก็จะกลายเป็นผีหัวขาดทุกคน

****************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-อ้องอุ้น

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นตั้งหน้าแต่จะฆ่าฝ่ายตรงข้ามตะพึดไป
ไม่รู้ที่จะกลับศัตรูมาเป็นมิตร
ไม่คิดอ่านที่จะใช้กุศโลบายเลี้ยงผู้มีปัญญาและความรู้
ก็จะถึงแก่อันตรายในไม่ช้า

********************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ตั๋งโต๊ะ

อันเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นว่าจะทรงคุณธรรมความดี
มีความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมสักปานใด
ลงว่าหลงใหลในอิสตรีเสียแล้ว
บัลลังก์ก็คือหลุมฝังศพของผีไม่มีญาตินั่นเอง

**************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

พิชัยสงครามสามก๊ก-ขันทีทั้ง 10

อันผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
แม้นมิพลีตนรับใช้ประชาชนด้วยความเสียสละ
เชื่อฟังแต่คำคนถ่อยโฉดเขลา
เฝ้าหาแต่ความสุขสำราญส่วนตัว
บ้านก็จะไม่เป็นบ้าน และเมืองก็จะไม่เป็นเมือง


************************************
ที่มา : สังข์ พัธโนทัย. (2529). พิชัยสงครามสามก๊ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.

การมอง

มองแคบ  คิดใกล้ ใฝ่ต่ำ
มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง

คุณจะเลือกมองอย่างไร?

********************************

มนุษย์สัมพันธ์

มนุษยสัมพันธ์ เปรียบเสมือนน้ำ
ที่ทำให้ อิฐ หิน กรวด ทราย ปูน ผสมกันได้

********************************

Life Position...จุดยืนแห่งชีวิต

I am OK. You are OK.
(คุณจะมีความสุขเพราะมองโลกในแง่ดีเสมอ)

I am OK. You are not OK.
(คุณชอบดูถูกคนอื่น รู้สึกว่าตัวเองเก่งคนเดียว)

I am not OK. You are OK.
(คุณชอบดูถูกตัวเอง โทษตัวเอง  คุณจะไม่มีความสุข)

I am not OK.  You are not OK.
 (คุณมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ร้ายไปหมด แม้แต่ตัวคุณเอง)


***************************

การรู้จักตนเอง

  1. ตนเองคาดหวังอยากจะเป็นอะไร
  2. ตนเองมองเห็นตนเองว่าเป็นอย่างไร
  3. แล้วตัวตนที่แท้จริงตอนนี้ เราเป็นอย่างไร
  4. แล้วคนอื่นคาดหวังในตัวเราว่าอย่างไร
  5. แล้วปัจจุบัน ตัวตนที่คนอื่นรับรู้และมองเห็นเราอยู่ตอนนี้ เป็นอย่างไร

******************************
ที่มา : Bole & Davenport

วันแต่ละวันผ่านไป..ไม่หวนกลับ

  • วัยเด็กหนุ่มสาว  20 ปี X 365 วัน = 7,300  วัน
  • วัยทำงาน           20 ปี X 365 วัน = 7,300  วัน
  • วัยเพิ่มพูน          20  ปี X 365 วัน = 7,300 วัน
  • วัยพราก             10  ปี X 365 วัน = 3,650  วัน
  • รวมหมดอายุขัย                           25,550  วัน

ไม่ว่าท่านจะใช้ "วัน" อย่างทิ้งๆ ขว้างๆ
ไม่ว่าท่านจะใช้ "วัน" ได้ประโยชน์สูงสุด
หรือไม่ว่าท่านจะใช้ "วัน" อย่างไร้ค่าสุดๆ
"วัน" แต่ละ "วัน" ก็วิ่งผ่านหน้าคุณไปไม่หวนกลับ

***************************
ที่มา : คัมภีร์แม่ไม้มือทอง

ทำอย่างไร

ทำอย่างไร?

ให้คนดีนั้น ทำดีได้ง่าย
และคนชั่วทำชั่วได้ยาก

****************************

ควรรู้ และการให้

ให้รู้ ว่ารู้ (จะได้รู้ว่าเราไม่รู้อะไร)
ไม่รู้ ให้รู้ (เมื่อไม่รู้ จะได้เรียนรู้)
รู้แล้วต้องทำเป็นไม่รู้ (บางครั้งก็ต้องทำเป็นแกล้งโง่บ้าง)


ให้ก็ให้ ไม่ให้ก็ไม่ให้ (ตัดสินใจให้เด็ดขาด)
ให้, ไม่ให้ ก็ให้ให้ (บางครั้งการให้ก็จะบังเกิดผลดี)

*********************

ตัวท่านเอง

ไม่มีใครทำให้ท่านล้มเหลว      นอกจากตัวท่านเอง
ไม่มีใครทำให้ท่านร่ำรวย         นอกจากตัวท่านเอง
ไม่มีใครทำให้ท่านยากจน        นอกจากตัวท่านเอง
ไม่มีใครทำให้ท่านสำเร็จ         นอกจากตัวท่านเอง

ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

************************************

นายต้องรู้จักการให้

ใครที่มีนาย....
ต้องบอกนาย....ให้รู้จักการให้
ไม่ใช่สอนลูกน้อง.....ต้องรู้จักให้นาย

*****************

การหลอก

คุณอาจหลอกทุกคนได้บางเวลา
และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา
แต่คุณจะไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา

********************************

สอนให้หนูหาปลา

ให้ปลาหนู 1 ตัว หนูกินได้ 1 วัน
สอนให้หนูหาปลา  หนูมีกินได้ตลอดชีวิต

********************************

อย่าบังคับ

อย่าบังคับให้ม้ากินน้ำ
ต้องทำให้ม้าหิวน้ำ

**************************

น้ำไม่สามารถทำให้เรือจม

น้ำทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกเรา
ไม่อาจทำให้เรือคุณจมได้
ถ้าหากคุณไม่ปล่อยน้ำ ให้เข้าไปในเรือของคุณ

**********************************

อยากไปสวรรค์

ทุกคนอยากไปสวรรค์
แต่ไม่มีใครอยากตาย

***********************

เรือกำลังจะจม

หากคุณสั่งเครื่องดื่มบนเรือที่กำลังจะจม
มันอาจจะทำให้คุณดีขึ้นเท่านั้น
แต่ที่แน่ๆ คือ มันไม่ช่วยให้เหลือลอยอยู่ได้

จงทำอะไรที่ดีกว่านี้ เพื่อไม่ให้เรือจม


*****************

ก่อนจะเดิน

ก่อนจะเดิน.....
หากรู้จุดหมายปลายทางก่อนก็ดี


*********************

เรียนรู้อยู่เสมอ

คนที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวานนี้
แล้วหยุดเรียนรู้ ในวันนี้
เขาจะกลายเป็นผู้ไร้การศึกษา ในวันพรุ่งนี้


****************************

ความถูกต้องกับความรวดเร็ว

ความถูกต้องแต่ไม่รวดเร็ว
ดีกว่า......
ความรวดเร็วแต่ไม่ถูกต้อง

แต่ถ้าใครมีทั้งความเร็วและความถูกต้อง
เขาคือ ยอดคน


***************************

ความจริงเกี่ยวกับสมอง

ในร่างกายที่ชรา อาจมีสมองที่ทันสมัย ฉันใด
ในร่างกายที่หนุ่มแน่น ก็อาจมีสมองที่เก่าแก่ล้าสมัย ฉันนั้น
หากคนเราไม่คิดพัฒนาตนเองก็จะเป็นเช่นนี้แล


*************************************

สาเหตุของต้นไม้ล้ม

เมื่อต้นไม้ใหญ่โค่นล้มลงมานั้น มักจะมีสาเหตุ 2 ประการ คือ
พายุแรงกล้าจากภายนอก และความผุกร่อนจากภายใน

ถ้าไม่ใช่เพราะข้างในผุแล้วละก็

ต้นไม้จะยังยืนต้นอยู่ได้
ไม่ว่าพายุจะแรงกล้าขนาดไหน

**********************

บันไดของชีวิต

บันไดของชีวิตนั้น....
ความจริงก็เต็มไปด้วยขวากหนาม
แต่ส่วนมาก หนามนั้นมันจะชี้ขึ้นข้างบน
มันจะตำคนที่ลื่นลงมาเท่านั้น


*********************************

สิ่งที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ความหวัง...บวกความสามารถ และความรู้
เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนเราประสบความสำเร็จ


**************************************

คนเราจะสำนึกเสียใจในสิ่งใด

เมื่อคนชรานั่งอยู่คนเดียว
และเริ่มต้นคิดถึงความหลัง
สิ่งที่เขาเสียใจมากที่สุด
คือการที่เขาไม่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง


*****************************************