อย่าเป็นคนเก่งที่แล้งน้ำใจ


อย่าเป็นคนเก่ง....ที่แล้งน้ำใจ
แต่จงเป็น...คนธรรมดาทั่วไป
ที่มีน้ำใจ และไม่เห็นแก่ตัว

*******************

แม่บอกไว้


แม่บอกผมว่า
"ทำอะไรให้ทำเต็มที่  แล้วเราก็จะทำได้"

***************************

กำไรชีวิตกำไรของชีวิต 
ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่า เรามีเงินเท่าไหร่
ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่า  เรามีอำนาจเหนือ หรือมียศสูงเท่าไหร่
แต่ขึ้นอยู่ว่า "คนรอบข้างเรานนั้นมีความสุขเพราะเรามากแค่ไหน"

*****************************

คนโง่ ไม่ควรเป็นผู้นำพาโล  อปริณายโก.
คนโง่  ไม่ควรเป็นผู้นำ

**************************