ความไม่รู้คืออำนาจ


ที่เขาว่า "ความรู้" คือ "อำนาจ" นั้น
เห็นทีจะใช้ไม่ได้กับสังคมไทย

ความไม่รู้ต่างหาก ที่จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมนี้ได้ง่ายขึ้น
และแถมยังอาจทำให้มีอำนาจได้ด้วย

โดย คำ ผกา

ยิ่งรู้จักคน ยิ่งรักหมายิ่งฉันรู้จักคน มากขึ้นเท่าไหร่
ฉันก็ยิ่งรักหมามากขึ้นเท่านั้น

กับดักของอำนาจ


ประเทศไทยยังหนีไม่พ้น
กับดักของอำนาจ


ถนนที่ไม่ได้เลือก (The Road not taken)โลกการศึกษาไม่ได้สวยงามอย่างที่ท่านคิด
อย่าคิดอะไรได้แว๊บๆ แล้วจะกลายเป็นนโยบายไปเสียทั้งหมด
การปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ ก็เพราะ
มันเป็นไฟไหม้ฟาง มันมอดเร็ว หุ้งข้าวไม่สุกเสียที

*************
ชาติชยา ศึกษิต