เพื่อน คือ.....************************************

จงบินไปให้ถึงฝั่ง


ไม่ต้องบินให้สูง..อย่างใครเขา
จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว
ท่าที่บิน..ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
แต่บินไป...ให้ถึงฝั่งเท่านั้นพอ

*************************

โลกจะถูกทำลาย


โลกจะไม่ถูกทำลายโดย....กลุ่มคนที่กำลังสร้างความชั่วร้าย
แต่โลกจะถูกทำลายโดย....กลุ่มคนที่ไม่คิดทำอะไรให้โลกเลย

***************************

ความรุนแรงในนามของความดี
"....ไม่มีความอันตรายใดๆ 
ที่น่ากลัวมากไปกว่า
เราใช้ความรุนแรงในนามของ
ความดีทั้งหลาย..."


************************

จงทำดีแต่อย่าเด่น

อันที่จริง..คนเขาอยากให้เราดี
แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกที...เขาหมั่นไส้
จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย
ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน


******************************

สิ่งที่ท่านควรจะทำ


สิ่งที่ท่านควรจะทำ
  1. หมั่นทำบุญให้ทาน
  2. มีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่
  3. มีการให้อภัยต่อผู้อื่น
  4. มีจิตเมตตาต่อผู้อื่น
  5. มีความซื่อสัตย์สุจริต
  6. พยายามรักษาศีลห้าให้ได้

****************************

พรที่ดีที่สุด


พรที่ดีที่สุดคือการให้
ให้ทุกอย่างแก่ประเทศชาติที่ท่านอยูุ่
ให้ทุกอย่างแก่สังคมที่ท่านเกี่ยวข้อง
ให้ทุกอย่างกับหมู่คณะที่ท่านมีกิจส่วนรวม

*****************************

ทุกวันนี้โลกวุ่นวายเพราะอะไร
เพราะมนุษย์ห่างไกลธรรมะ มีแต่กิเลสครอบงำ
มนุษย์ไม่พยายามดูความผิดของตัวเอง
มนุษย์พยายามไปจับความผิดของผู้อื่น
คือไม่สำรวจตัวเอง
โลกจึงเกิดความวุ่นว่าย

*********************************

อย่าให้อภัยบ่อยนัก


อย่าให้อภัยตัวเองบ่อยนัก
แต่การให้อภัยศัตรูของเรานั่นแหละ
เป็นการแก้แค้นที่ดีที่สุด
เพราะเราไม่เป็นศัตรูด้วย

***********************************

เรื่องใดจะร้ายแรงเท่า


เรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับสตรียิ่งไปกว่าทราบว่า
สามีอันเป็นที่รักของตนแบ่งจิตใจให้หญิงอื่น
เรื่องใดเล่าจะร้ายแรงสำหรับบุรุษยิ่งไปกว่า
ถูกหยามเกียรติว่า เป็นผู้ไร้สามารถ

*********************************

จงทำและอย่าทำจงเคารพตัวท่านและมีไมตรีต่อเพื่อนบ้าน
จงช่วยเหลือคนอนาถา และอย่าทารุณกับใคร
จงอารีอารอบเพื่อนฝูงและให้ความยุติธรรมศัตรู
จงอย่าสอพลอผู้ใหญ่และอย่างเหยียดหยามผู้น้อย

**************************************

มหาบุรุษบุคคลสำคัญผู้ยิ่งใหญ่
จะยอมรับความทุกข์โดยไม่ปริปาก
มหาบุรุษ คือผู้ที่มีทัศนคติว่า
พลังทางใจแข็งแกร่งกว่าพลังของวัตถุ

***********************************