ศิลาอันแข็งแกร่ง

เรือ ทหาร อาวุธ สามารถเปลี่ยนแปลงไป...
แต่ประเพณีของกองทัพ
อันไม่อาจซื้อ หรือขาย หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ได้
จะต้องเป็นเสมือนศิลาอันแข็งแกร่ง
ท่ามกลางกองทรายซึ่งเปลี่ยนไปตามแรงลมพายุ...

*************************
ที่มา : พลเรือเอก เซอร์ บรูซ เฟรเซอร์ แห่งราชนาวีอังกฤษ

ต้มถั่ว ใช้เถาถั่วต้ม

ต้มถั่ว...ใช้เถาถั่วเป็นเชื้อฟืน 
เมล็ดถั่วร่ำไห้ ต่างก่อกำเนิดมาจากรากเหง้าเดียวกันแท้ๆ 
ไยถึงต้องเผาผลาญกัน...ร้อนแรงถึงเพียงนี้

*****************************
ที่มา : พลเอกรณชัย ศรีสุวรนันท์

สันดานคนอย่า !! ดูถูกใคร ด้วยการศึกษา
เพราะใบปริญญา ไม่ได้การันตี "สันดานคน"

**********************

ดับสูญสิ้นรอเกิด....ดับสูญสิ้นรอเกิด...เกิดกี่ครั้งกี่ครามิอาจรู้

เกิดมาเพื่อรอวันลับดับจากโลก
เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมตามวิถี
เกิดมาเพื่ออยู่สร้างกรรมชั่วหรือกรรมดี
เกิดมาเพราะมีกรรมชี้นำทาง

อยู่เพื่อรอหมดกรรมดับจากโลก
อยู่เพื่อสนองกรรมตามวิถี
อยู่เพื่อรับใช้กรรมชั่วหรือกรรมดี
อยู่เพื่อสร้างดีชั่วแล้วแต่กรรม

จิตดับสูญสิ้นรอเกิด...อีกภพ
จิตกำหนดภพภูมิ...สิ่งใดไว้
จิตลิขิตกำหนดชาติ....ณ. แห่งใด
จิตไปภูมิใดสุดแท้แต่เวรกรรม

********************************

ยามบุญมา


ยามบุญมา  กาไก่  กลายเป็นหงส์
ยามบุญลง  หงส์เป็นกา   น่าฉงน
ยามบุญสูง  หมูหมา  ว่าเป็นคน
ยามบุญหล่น  คนเป็นหมา  น่าอัศจรรย์

*****************************

ลองถอยออกมา

เวลาที่เราอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง 
เราสามารถมองเห็นได้ถึงแมลงที่กำลังกัดกินใบไม้อยู่
หากเราลองถอยออกมา เพื่อให้มองเห็นต้นไม้ได้ทั้งต้น
เราอาจจะรู้ว่าแมลงที่กำลังกินใบไม้นั้น มันบินมาจากไหน?


*******************************