เธอจงระวัง

เธอจงระวังความคิดของเธอ....
เพราะความคิดของเธอ จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ

เธอจงระวังความประพฤติของเธอ....
เพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอ

เธอจงระวังความเคยชินของเธอ....
เพราะความเคยชินของเธอจะหลายเป็นอุปนิสัยของเธอ

เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ....
เพราะอุปนิสัยของเธอจะกำหนดชะตาชีวิตของเธอ "ชั่วชีวิต"


************************
ที่มา : หลวงพ่อชา  สุภัทโท

การนับ

นับคุณค่าสวนสวยของเราด้วยดอกไม้งาม
..มิใช่ใบไม้ที่รวงหล่น....

นับเวลาที่ผันผ่านด้วยความทรงจำดีๆ
...มิใช่เพียงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น....

มองไปที่ท้องฟ้าเพื่อนับดาวสกาวแสง
...มิใช่หมอกเมฆที่มืดดำ....

นับกาลเวลาที่ผ่านไปด้วยจำนวนรอยยิ้ม
...มิใช่จำนวนหยดน้ำตา....

นับจำนวนครั้งที่โชคดี
...มิใช่จำนวนครั้งที่โชคร้าย.....

นับอายุด้วยจำนวนเพื่อนที่มี
...มิใช่นับจำนวนปีที่ผ่านไป.....


*********************
ที่มา
  • ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. (2554). 3 ร้อยพันบริหาร จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม. กรุงเทพฯ : บจก.แลททิซเวิร์ค.

แพ้ เสมอ หรือชนะ

หากเลือกให้เป็นว่า "เราจะแพ้ที่ใดบ้าง"....
ชีวิตที่เหลือก็คือ...เสมอ หรือ ชนะ เท่านั้น

หากเลือกเพียงว่า "เราจะชนะที่ใดได้เท่านั้น"...
ชีวิตที่เหลือก็คือ...เสมอ หรือ แพ้  เท่านั้น

ความสามารถใน "ความคิด"
มิได้สำคัญไปกว่าความสามารถใน "ความยั้งคิด"


**************************
ที่มา
  • ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. (2554). 3 ร้อยพันบริหาร จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม. กรุงเทพฯ : บจก.แลททิซเวิร์ค.

อย่าเห็นแค่ต้นไม้

เวลาเรากำลังจะต่อสู้กับสิ่งใดอยู่
เราอย่ามองเห็นแค่ต้นไม้ข้างหน้าเรา
เราต้องมองเห็นป่าทั้งป่า
เราจะได้ไม่หลงทาง


*************************

อันตรายของ "ความคิด" และ "ความรู้"

อย่าเป็นคน...รู้มาก แล้ว คิดน้อย
อย่าเป็นคน...รู้น้อย แล้ว คิดมาก

เมื่อรู้น้อยก็ต้องศึกษาให้รู้มากขึ้น
เมื่อรู้มากแล้วก็ต้องคิดให้มากขึ้นด้วย


*******************************
ที่มา
  • ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. (2554). 3 ร้อยพันบริหาร จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม. กรุงเทพฯ : บจก.แลททิซเวิร์ค.

ความสัมพันธ์ระหว่าง "ความคิด" กับ "ความรู้"

"ความคิด" เป็นเรื่องสร้างสรรค์และสนุก
"ความรู้" เป็นเรื่องมีเหตุผลและเอาจริง
ความคิดมักจะทำให้  "คนชอบ"
ความรู้มักจะทำให้ "คนเชื่อ"

ผู้ที่สร้างความสมดุลระหว่างความคิดและความรู้
จะทำให้คนชอบและเชื่อ


*******************************************
ที่มา
  • ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์. (2554). 3 ร้อยพันบริหาร จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม. กรุงเทพฯ : บจก.แลททิซเวิร์ค.

คำสอนของแม่

แม่ผู้มิเพียงสอนให้เราเป็น "คนเก่ง"
แต่แม่สอนให้เราต้องเป็น "คนดี" ด้วย

แม่ผู้มิเพียงสอนให้เรามีความ "อดทน" 
แต่แม่สอนให้เราต้อง "ทนได้" ด้วย

แม่ผู้มิเพียงสอนให้เรา "อยู่ในสังคม"
แต่แม่สอนให้เรา "รับใช้สังคม" ด้วย

แม่บอกว่า "ถึงแม้เราจะแก้อดีตไม่ได้"
แต่ "เรากำหนดอนาคต" ของเราได้


********************************
ที่มา
  • ยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์. (2554). 3 ร้อยพันบริหาร จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม. กรุงเทพฯ : บจก.แลททิซเวิร์ค.

ทำอะไรแบบเดิมๆ

หากเราทำอะไรซ้ำๆ แบบเดิมๆ
แล้วหวังว่าจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ คงเป็นไปไม่ได้

ดังนั้น เราจึงต้องลองคิด ลองหาวิธีการใหม่ๆ ดู
เราอาจจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ๆ ตามที่ต้องการ 


***************************

คนดี

จงคบคนดี
เรียนรู้จากคนดี
คิดอย่างคนดี
และปฏิบัติตนอย่างคนดี


***************************
คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปัญหาของคนไทย

ปัญหาของคนไทยทุกวันนี้
เราชอบให้ความคิดเห็น แต่ไม่ค่อยชอบหาความรู้
เมื่อไม่มีความรู้ การที่แสดงความคิดเห็นออกไป จึงเป็นเพียงแค่ความรู้สึกตามความเชื่อ
ซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่า "เรื่องนั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไร" 
กลายเป็นการส่งต่อความกลัว และความงมงาย
ผ่านเทคโนโลยีระดับสูง แต่เอาไปใช้ด้วยภูมิปัญญาระดับต่ำ
ส่งต่อความงมงายระดับชาติ

*****************************
ว.วชิรเมธี ที่มา : http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9550000000596

ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง


ถึงจะมองไม่เห็นฝั่ง
เราก็ต้องพยายามว่าย
อยู่ท่ามกลางมหาสมุทร

โภคะทั้งหลาย
มิได้สำเร็จ ด้วยเพียงคิดเท่านั้น


*************************
บทพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่ง ในเรื่อง "พระมหาชนก"  ถูกเขียนไว้ใน ส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.2555 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ