เมื่อมี...จงรู้จักให้
มื่อ...มี...จงรู้จักให้
เมื่อ...ได้....จงรู้จักพอ
เมื่อ...ขอ...จงรู้คุณค่า
คนเราเกิดมา  ถึงเวลาก็ต้องไป


*******************

ความฝันกับความพยายาม

"ความฝัน" ไม่มีวันหมดอายุ
มีแต่  "ความพยายาม"  ต่างหาก..ที่หมดไปก่อน


********************

คนดี กับ คนดัง

จงเติบโต จากความผิดพลาด
จงเฉลียวฉลาด  จากความผิดหวัง
จงเมตตา กับความรู้สึกที่เกลียดชัง
การเป็น "คนดี" ที่ไม่โด่งดัง
ยังดีกว่า ...การเป็น "คนดัง" ในทางที่ไม่ดี


***********************

นินทา


ใครที่นินทาคนอื่นให้คุณฟังได้
เค้าก็เอาคุณไปนินทาได้เหมือนกัน


*************************

ผู้มีประโยชน์

มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องรู้สึกว่า
เราดี  เด่น  ดัง อะไรเลย
เพียงแต่รู้สึกว่าเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง
นั่นแหละ ถูกต้องและเป็นสุขแท้


********************

ยอมโง่ในสายตาคนอื่น


การยอมโง่ ในสายตาคนอื่น
แต่เพื่อความ สบายใจเรา
และไม่กระทบกระเทือนกันนั้น
เป็นอุบายที่ฉลาดของเรา
รู้หลบรู้หลีก รู้ผ่อนสั้นผ่อนยาว
อย่างนี้เป็นทางของคนดี 
และนักปราชญ์ชมเชย


*************************

กำลังใจที่เสแสร้ง


"คำด่า" ที่ห่วงใย  ยังดีกว่า...
"กำลังใจ" ..ที่..เสแสร้ง..

**********************

อ่อนน้อมถ่อมตน


รู้อ่อนน้อมถ่อมตนให้คนรัก
ดีกว่าจักทำเก่งเบ่งอวดเขา
คุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงา
แต่ตามเราติดตนไปจนตาย


************************

สติ ปาก และใจ


ถ้ามีสติน้อย...มักเก็บใจไว้ที่ปาก
ผู้มีสติมาก...จะเก็บปากไว้ที่ใจ

ฉันอยากหลับ

ฉันอยาก..นอนหลับ  เพราะในฝัน ชีวิตฉันจะดีกว่าความจริง

เพื่อนดี

มีเพื่อนดี  เพียงหนึ่ง ถึงจะน้อย
ดีกว่าร้อย  เพื่อนคิด ริษยา
เหมือนเกลือดี  แม้มีน้อย ด้อยราคา
มีค่ากว่า น้ำเค็ม เต็มทะเล

การขอโทษ และการให้อภัยการขอที่ไม่ต้องละอาย คือ ขอโทษ
การให้ที่ไม่ต้องออกอะไรเลย คือ การให้อภัย

ครู คือ...


ครู คือ "ผู้สอนคน"
ไม่ใช่ "คนสอนหนังสือ"

จะเหนื่อยที่สุด หรือจะมีความสุข

ถ้าเรา "พยายาม" ทำทุกอย่าง...
ให้.."ถูกใจ" คนอื่นนั้น
....เราจะเป็นคนที่ "เหนื่อยที่สุด"  ในชีวิต
แต่ถ้าเรา "ทำดี" โดยไม่หวังผล
...เราจะ "มีความสุข" ที่สุดในชีวิต

เวลา


ปล่อยไม่ลง


อยู่เหนือความคิด


ชีวิตของเรา


แก้ไขไม่แก้ตัว


ครูที่ดี