ความไม่รู้คืออำนาจ


ที่เขาว่า "ความรู้" คือ "อำนาจ" นั้น
เห็นทีจะใช้ไม่ได้กับสังคมไทย

ความไม่รู้ต่างหาก ที่จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมนี้ได้ง่ายขึ้น
และแถมยังอาจทำให้มีอำนาจได้ด้วย

โดย คำ ผกา

ยิ่งรู้จักคน ยิ่งรักหมายิ่งฉันรู้จักคน มากขึ้นเท่าไหร่
ฉันก็ยิ่งรักหมามากขึ้นเท่านั้น

กับดักของอำนาจ


ประเทศไทยยังหนีไม่พ้น
กับดักของอำนาจ

*****************************