มันลบยากตอนเป็นเด็ก เราใช้ดินสอ ยังลบได้ ทุกคนให้อภัย
ตอนเป็นผู้ใหญ่ เราใช้ปากกา มันลบยาก
เขียนอะไรจงพึงระวัง

*****************

ทุกคนมีพลัง

ผมเชื่อมั่น ทุกคนมีพลัง ในตัวเอง

*******************

มองทะเล

คนทุกคนเวลามองออกไปที่ทะเล
จะเห็นเป็นเส้นตรงเหมือนกัน
เราเอาอะไรมาสำคัญตัวเองว่า
เรา "เหนือกว่า" คนอีกคนหนึ่ง

*******************

ปลาตู้

ปลาตู้ ดูสวยงาม แค่มันไม่เคยเห็นทะเล