มองทะเล

คนทุกคนเวลามองออกไปที่ทะเล
จะเห็นเป็นเส้นตรงเหมือนกัน
เราเอาอะไรมาสำคัญตัวเองว่า
เรา "เหนือกว่า" คนอีกคนหนึ่ง

*******************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น